Kartet gjelder 90/1 og 89/6 "Flaten" og "Stølen"

Kartet gjelder 90/1 Vetrhus og "Steinbrotet".

Kartet viser leiejord bruket disponerer.

Kartet "Miljø og Kulturvern" viser punkt A) Settekasserøys, B) Gammel hustuft, C) steingjerde. Disse punktene er bevart i henhold til avtale om å bevare det gamle. Anmerkning med ->->->->-> betyr her går dreneringsrør....

Her kommer

..kanskje flere kart....