Gjødselplan 2014

Utarbidet av Knut Volland, Forsøkringen, dato 27.02.2014.

Skifte: 1 Vetrhus.

Her pågår dyrkning. Anbefalt å kalke. Utkjøring av geitegjødsel før såiing.

Skifte: 3 Stølen.

Vekst: Eng, 2 slåtter. Gjødsling:Fullgjødsel 18-3-15 55 kilo. Etter 1. høsting: NPK 27-3-5 (Russisk)  25 kilo.

Skifte: 4 Flaten.

Vekst: Eng, 2 slåtter. Gjødsling: Fullgjødsel 18-3-5  55 kilo. Etter 1.høsting: NPK 27-3-5 (Russisk) 25 kilo.

Skifte: 6 Steinbrotet.

Vekst, 1 slått. Gjødsling: Fullgjødsel 18-3-15  55 kilo.

Skifte: 7 Bratland ytre jordet "øyo" pluss Skifte: 8 Bratland storjordet vestre.

Vekst, 1 slått. Gjødsling: Fullgjødsel: NPK 27-3-5 25 kilo

Skifte: 9 Bratland storjordet midten.


Vekst, eng, 1 slått. Gjødsling: Fullgjødsel: NPK 27-3-5 25 kilo

Skifte: 10 Bratland østre del.

Vekst, eng, 1 slått. Gjødsling: Fullgjødsel: NPK 27-3-5 25 kilo


Anmerkninger:

Skifte 7 + 8 + 9 + 10 baseres på bruk fullgjødsel + blautgjødsel storfe 2,5 tonn/daa.

Behov for kalking, 400kilo/daa (halvbrent dolomitt). På dyrkningsdelen 600kilo/daa.

Anbefalt såfrø: Spire surfor/beite vintersterk, 2,5-3 kilo pr. daa.

Bratlandsjordene er svært surt og lite eller ikke noe Kalsium eller Magnesium.