Dokumentasjon for gården

Dokumentasjon som ligger her vil kunne gi innsikt i de dokumenter som en hver bonde må følge. 

Dette gjelder gjødselplaner, KSL, etc

Denne informasjonen blir oppgradert fortløpende.